När behövs läkarintyg?

Läkarintyg kan behövas vid en rad olika tillfällen. Många tänker enbart på att intyget behövs när man ska ta vissa körkort men intygen används betydligt oftare. En större läkarmottagning i Stockholm listar exempelvis 10 läkarintyg som de kan erbjuda sina kunder. Bland dessa finns exempelvis:

Inställd resa

Har du bokat en flygresa och behöver boka av resan på grund av sjukdom eller personskada? Då behöver du ett läkarintyg som intygar att du inte bör resa vilket ligger till grund för att du ska få pengarna tillbaka.

Sjöfart

Planerar du att tjänstgöra till sjöss? I så fall behöver du ha ett läkarintyg som är utformat för sjöfart/sjöfolk. Vid utbildning med inträdeskrav (finns bland annat i Stockholm) måste intyget kunna visas upp. När sedan det är dags att mönstra på behövs ett nytt läkarintyg hämtas ut eftersom det finns krav på att det ska vara nytt.

Tävlingar

Vid vissa större tävlingar kräver arrangörerna att läkarintyg måste visas upp innan start. Detta för att säkerställa deltagarnas hälsa. I Sverige gäller detta exempelvis vid maraton då dessa skapar mycket stor påfrestning på kroppen.

Spårväg

Tunnelbaneförare och spårvagnsförare är två yrken som kräver intyg. I detta fall är det ett intyg i kategori 19 som krävs. Arbetsgivaren kan tydligt ange vilket intyg som krävs och som därmed kan beställas från läkarmottagningen. Tunnelbaneförare kan bara jobba i Stockholm medan spårväg finns i flera städer.

Lokförare

Lokförare har andra krav på sig än de som kör tunnelbana eller spårvagn. Inom lokförare finns flera olika intyg beroende på vad man kommer att arbeta med. Enligt Transportstyrelsen så måste lokförare, enligt lag, ha läkarintyg för att få arbeta inom yrket.

Försäkringar

Försäkringsbolagen kan kräva intyg inför att exempelvis livförsäkring eller sjukförsäkring ska tecknas. En person med viss sjukdom eller andra fysiska problem kan behöva extra undersökning. En livförsäkring kan exempelvis utformas så att den inte ger ersättning om just den sjukdomen ligger bakom dödsfallet.

Specialanpassad

I princip går det att skapa ett läkarintyg anpassad för vad som helst. Det finns exempelvis en läkarmottagning i Stockholm som låter kunderna ladda upp ett formulär där man visar vad som behöver undersökas och intygas. Utifrån det skapar läkarmottagningen ett läkarintyg helt efter kundens behov. Vad detta kostar beror självklart på vad som behöver undersökas. Men på detta sätt kan exempelvis arbetsgivare själv sätta hälsomässiga krav på de anställda när detta behöver ske ur ett säkerhetsperspektiv.

Publicerat i Vård | Lämna en kommentar

Företagslarm är betydligt mer än inbrottslarm

En del företag väljer bort företagslarm eftersom det anser att risken för inbrott är så låg. Det kan exempelvis vara företag som har kontor högt upp i en kontorsbyggnad. Men dagens företagslarm är så mycket mer än enbart skydd mot inbrott. Det är minst lika mycket ett skydd mot andra ekonomiska förluster.

Ett stort larmbolag listar sex punkter som visar på vilken säkerhet som ett företagslarm kan öka.

  1. Överfallslarmet

Överfallslarm är en komponent som är extremt vanlig inom butiker och vissa delar av vården. Dessa ger de anställda en extra trygghet och möjlighet att både påkalla uppmärksamhet från de övriga anställda samt externa väktare.

  1. Minska svinn

Genom att placera ut övervakningskameror minskar inte bara risken för snatteri och stöld. Dessutom visar statistik att svinnet kan minska.

  1. Driftslarm

Även om risken för inbrott, stöld eller brand är minimal så kan behov av företagslarm ändå finnas. Detta genom så kallade driftslarm. Larm som aktiveras vid exempelvis för låg temperatur, för hög luftfuktighet eller om mängden av koldioxid övergår en viss nivå.

Driftslarmen larmar innan ett driftstopp uppstått och minskar därmed risken att stora ekonomiska förluster uppstår.

  1. Utomhuskamera

Med en utomhuskamera kan byggnaden bevakas kring fasaden, fönster, dörrar och på gården. Med övervakningskamera minskar risken för stölder på gården samt skadegörelse.

  1. Inpasseringssystem

Inbrottslarm, som är basen i ett företagslarm, används inte enbart för att minska risken för samt upptäcka inbrott. Larmet kan även kopplas till inpasseringssystemet vilket gör att ovanliga inloggningar aktiverar en push-notis via larmappen.

Skulle en person kommit över inpasseringskortet och koden kan de alltså komma in i företagets lokaler utan att larmet aktiveras. Men sker detta utanför kontorstid ges alltså denna notis så det kan upptäckas.

  1. Produktlarm

I vissa fall väljs företagslarm bort på grund av att fastighetsägaren står för skalskydd och andra larmskydd. Däremot bör man se över om ett extra produktskydd behövs. Skulle ett inbrott ske kommer skalskyddet att aktivera larmet. Men de som utför inbrottet har nu några minuter på sig att genomföra inbrottet innan väktare kommer. Det finns därmed en viss tid att ta dyrare egendom.

Som företagare kan man därför skydda extra dyrbar egendom med ett enskilt produktlarm. Det kan exempelvis innebära att rummet där denna produkt finns fylls med en tjock dimma vid inbrott. En dimma som gör det omöjligt att fortsätta inbrottet i just detta rum.

Publicerat i Företagslarm | Lämna en kommentar

Höjs månadskostnaden vid stambyte i bostadsrätt?

Bostadsrättsföreningar behöver generellt göra stambyte efter 30 – 50 år. De bostäder som byggdes på 60-talet och 70-talet byggdes med VVS som inte har speciellt mycket mer livslängd även om det variera kraftigt. Men vad kostar en stamrenovering och hur kommer den enskilde lägenhetsinnehavaren att påverkas?

Stambyte är en mycket stor renovering och de flesta bostadsrättsföreningar har inte sparat ihop den summa som krävs. En byggfirma i Stockholm anger att kostnaden för stambyte brukar hamna på 250 000 kr till 350 000 kr per lägenhet. Är bostadsrättsföreningen på 100 lägenheter innebär det därmed en kostnad för föreningen på ca 30 miljoner kronor. Även om de flesta avsätter en viss summa varje månad för yttre renoveringsbehov så är det knappast en fond som når upp till denna nivå.

Banklån finansierar renoveringen

När en förening ska genomföra stambyte tas generellt ett banklån. Föreningen äger bostäderna och har därmed en stor säkerhet i dessa. Därmed kan bankerna ofta ge riktigt låga räntor på de lån som tecknas. Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningar får halva bolåneräntan, i förhållande till om en privatperson tecknat lånet. Flera föreningar har idag räntor på ca 1 %.

Om en förening lånar 30 miljoner innebär det en räntekostnad på 300 000 kr per år. Men därutöver kommer även krav på amortering. Det vanligaste är därmed att en höjning sker av månadsavgiften för att täcka den förhöjda kostnaden för föreningen. Vid de allra flesta tillfällen så krävs alltså en höjning av månadsavgiften. Är det 100 lägenheter i föreningen och räntan uppgår till 300 000 kr innebär det att varje lägenhet behöver betala 3000 kr extra per år vilket innebär ungefär 250 kr per månad. Hur stor del av amorteringen som behöver bäras av varje medlem beror främst på hur lång amorteringstid som banken accepterar.

Viktigt att kontrollera vid inköp

Eftersom en stamrust kan höja månadskostnaden en hel del för varje enskild lägenhet är det viktigt att kontrollera om en rust planeras innan inköp sker av en bostadsrätt. Har man räknat med en månadsavgift på 4000 kr och det sedan höjs till 5500 kr det blir svårt att få ihop det ekonomiskt. Även om mäklaren inte anger att någon rust är inplanerad kan man titta på bostadens ålder och räkna ut att om renovering inte skett under senaste 30 – 40 åren så kommer det troligtvis bli en renovering inom kort.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Så gör du för att bli en bättre chef

Varje chef har en många gånger en tuff och utsatt position men såklart även en spännande utmaning. Man ska leda på ett bra sätt samtidigt som man är den som bär det stora ansvaret för att företaget fungerar som det ska. Även om man har lång erfarenhet kan man känna sig vilsen ibland och då kan man behöva tips och råd för att hamna i rätt riktning igen. Ett bra tips för den som verkligen vill bli en bättre ledare är att gå en Uglkurs. Vad det är samt andra bra tips finner du nedan.

Var lyhörd

En av dom viktigaste egenskaperna man bör ha som chef är att vara lyhörd. Man behöver lyssna på alla inom företaget, var på stegen dom än befinner sig. Man behöver vara lyhörd mot det uppenbara men också för det som kanske inte sägs rakt ut. Det är ingen enkel uppgift med definitivt något man bör tänka och träna på om man vill bara en bra chef.

Gå en dag på ”golvet”

En chef kommer ofta in i en verksamhet utan att själv ha gjort ”grovjobbet”. Kanske har du ingen aning om hur medarbetarna under dig sköter sina arbetsuppgifter, eller ens vilka specifika arbetsuppgifter dom har. Ägna en dag då och då till att kliva in i dom anställdas roller, för att se hur dom arbetar och har det. På så vis skapar du en relation och ett förtroende med dina medarbetare samtidigt som du på ett effektivt sätt kan se vad som fungerar bra och inte.

Gå en Uglkurs

För den som vill bemästra sin roll som chef extra bra finns många kurer och utbildningar att gå. En Uglkurs är ett exempel, där UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare. Det är en efterfrågad kurs där man lär sig bland annat mycket om beslutsfattning och hur på man ett bra sätt levererar olika typer av feedback. Med en Uglkurs i bagaget blir man dessutom bättre på problemlösning, konflikthantering och kommunikation, vilka alla är otroligt viktiga för att kunna vara en bra chef.

En sådan här Uglkurs lämpar sig lika bra för den som har många års erfarenhet av att leda lika väl som för den som nyligen fått sin första chefsposition. Man får med sig användbara verktyg för olika situationer och det handlar om att utvecklas och bli bättre snarare än att lära sig något nytt.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Hur kan man hålla inbrottstjuven borta?

Hur kan man hålla inbrottstjuven borta?

Ingen kan garantera att du inte drabbas av ett inbrott. Kanske du till och med drabbas mer än en gång under livet. Det finns trots allt en hel del du kan göra för att minska risken för inbrott och därmed öka din egen trygghetskänsla.

Installera ett hemlarm

Det först man tänker på är oftast ett hemlarm. Larmet gör inte att du är helt säker på att slippa drabbas, men det minskar i alla fall risken. Var noga med att använda larmet även om du går ut kortare stunder.

Visa inte att du är bortrest

Be en granne tömma brevlådan varje dag. Post som samlas på hög ger en tydlig signal om att du inte är hemma.

Låt gärna en granne använda din soptunna för en del av sina sopor. En helt tom soptunna talar om att du vistas på annan ort.

Lägg ut en vattenslang och eventuellt några leksaker på gräsmattan. Be grannen flytta runt sakerna ibland. Är det vinter kan du be grannen att trampa lite extra på uppfarten till bostaden och kanske även skotta så att det ser ut som om du är hemma.

När det gäller belysningen så bör du lämna någon eller några lampor på. Alternativt kan du skaffa en App till din mobil som ger dig möjlighet att tända och släcka lampor med oregelbundenhet från annan ort

Var försiktig med sociala medier

Det är så härligt att åka iväg på semester och det delar vi gärna med oss av till varandra. Skriver du på den sociala medierna att du tänker resa bort, så bjuder du in inbrottstjuven. Tänk även på vad du lägger ut för bilder under din resa. Bilderna ger signaler om att din bostad står tom. Då kanske du får inbrott även om du har installerat ett hemlarm.

Grannsamverkan

I områden där grannarna har pratat ihop sig och hjälper varandra minskar risken för inbrott. Fråga gärna en besökare i området vem de söker efter och gör det därmed lite besvärligare att göra ett inbrott.

Däremot är det inte rådligt att gå till handgripligheter för att avvärja ett inbrott hos grannen. Om ett hemlarm ljuder är det 112 som gäller och invänta att polisen kommer på plats. Samla signalement och eventuella bilnummer så hjälper du till på bästa sätt.

Publicerat i Hemlarm | Lämna en kommentar

Starta eget i Jönköping – Ett exempel

Starta eget i Jönköping – Ett exempel

Vilken hjälp finns det i Jönköping för personer som vill starta eget? Hur kan man kolla av gällande konkurrens och hur hittas samarbetspartners? I ett exempel får vi följa Malin som vill starta eget som målare i Jönköping.

Malin har jobbat som målare i Jönköping ett par år. Detta hos ett större måleri. Hon bestämmer sig för att testa sina vingar och driva eget istället. Hennes mål är att kunna styra sina uppgifter och sin arbetstid mer flexibelt än som anställd.

Det första hon gör är att kontakta Science Park i Jönköping. En plats dit personer kan vända sig för att få hjälp att starta eget, utveckla sin affärsidé, registrera sitt företag eller få allmän rådgivning för att få företaget att utvecklas åt rätt håll.

Första steget för Malin blir därmed att skriva ner en tydlig affärsidé. Ska hon marknadsföra alla tjänster som en målare kan göra eller ska hon specialisera sig? Vilken kundgrupp vänder hon sig mot och vilket behov hos kunderna ska hon möta

Nu känner hon sig trygg och registrerar sitt företag hos Bolagsverket. Därmed är ”bollen i rullning” och hon tar nu kommande steg som företagare.

Nästa steg är att anmäla sig till MIRA. Ett nätverk för kvinnor inom måleri- och lackbranschen. Nätverket hjälper yrkeskvinnor att utvecklas på jobbet samtidigt som man vill främja jämställdhet och minska diskrimineringen i branschen. Genom detta nätverk får hon även kontakt med andra kvinnliga målare i Jönköping. Överlag är detta ett mansdominerande yrke vilket kan vara en orsak till att nätverket vuxit fram. Detta i likhet med hur ett liknande nätverk finns inom Byggnads – Näta.

Hon vet även att nätverk är A och O för att etablera sig. I Jönköping finns ett par företagsnätverk som hon undersöker närmare. Hon besöker några företagsnätverk men väljer till slut att stå utanför dessa av olika anledningar.

När det kommer till marknadsföring finns flera vägar att välja mellan. Hon har visserligen lång erfarenhet av att jobba som målare men för många kunder är hon ett helt nytt företag. Hon väljer att bygga en hemsida, marknadsföra sig på Google och starta en Facebook-kanal. Framförallt allt jobbar hon hårt på att ha nöjda kunder som i sin tur kan skapa nöjda kunder. Någon större marknadsföring vågar hon sig inte på eftersom det både är kostsamt och kan skapa en situation då hon måste tacka nej till jobb.

Sakta men säkert etablerar hon sig som målare i Jönköping. Ibland krävs bara tålamod och långsiktighet.

Publicerat i Målare | Lämna en kommentar

Cykelställ med tak

Solen, regnet och vinden i kombination med tiden tär på allt och alla, inte minst på din parkerade cykel. Finns det något värre än en stekande het cykelsits eller en generellt dyblöt cykel? Det finns ett enkelt sätt att fixa detta på, nämligen genom cykelställ med tak.
Idén är löjligt enkel. Du tar ett cykelställ och lägger den under ett tak. I vissa fall är cykelstället och taket en och samma enhet. Det är svårt att säga vem som kom på idén först, inte minst för att det är så självklart. Genom att täcka cykelstället löser du en rad olika problem. Ett cykelställ med tak är en perfekt investering för de allt fler cyklisterna.

Vems ansvar är det att installera cykelställ med tak?

Det beror på vem du frågar. Ett svar på frågan är kommunen. Det är kommunens ansvar att det finns offentliga cykelställ med tak. Kommunen måste naturligtvis inte investera på cykelställ som har just ett tak, de kan lika gärna ta det billigare alternativet. Frågan är vilka konsekvenser det får. Många städer satsar på cykeltrafik, exempelvis Örebro som inte bara har cykelställ med tak utan även har stora cykelhus, huvudcykelstråk med god belysning, ett flertal cykelpumpar runt om i staden och mycket mer. Det är åtgärder som har flera positiva effekter, både på trafiken och på människors hälsa och välmående. Satsningarna i sig är dessutom priseffektiva och har en lång livslängd. Cykelställ kan kosta mellan 1 500 och 2 500 kr per ställ, med en livslängd på mellan 8 och 10 år.

Bota stress med motion

Visste du att motion kan skrivas ut som behandling för depression och stress? Med allt stigande siffror inom mental ohälsa har en ökad aktiv livsstil aldrig varit viktigare. Konsekvent träning är den som ger resultat, varför just cykling till jobbet är en utmärkt rutin. Du sparar tid i bil eller kollektivtrafik, och får dagens motions avklarad också. Två flugor i en smäll kan man säga. Hur kan man få fler att börja cykla? Det kan börja med ett cykelställ med tak. En enkel investering som visar att staden, kommunen och regeringen faktiskt vill att du ska cykla. Det börjar med att du står vid hallen, lägger tillbaka bilnycklarna och sätter på dig cykelhjälmen istället.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Hyr ut delar av bostaden som kontor

Hyr ut delar av bostaden som kontor

Om du inte utnyttjar hela din bostad, eller har outnyttjade hus på tomten, finns möjlighet att tjäna extrapengar genom att hyra ut dessa ytor. En väg är att hyra ut rummet till semesterfirare men vill man ha samma hyresgäst över längre period är det bättre att hyra ut det som kontor.

Att hyra ut delar av sig bostad har blivit allt mer populärt. Detta inte minst efter regeln som innebär att man som privatperson kan tjäna 50 000 kr per år utan att behöva skatta för detta. Är det över denna summa kan det däremot räknas som näringsverksamhet. Men oavsett så är det enkel inkomst. Det finns flera vägar att hyra ut sin bostad – allt beroende på vad målet är.

Så lätt kan en familj få extra inkomst

Familjen Nilsson bor i utkanten av Malmö och har där en villa med ett tillhörande attefallshus. När barnen flyttade ut blev det rum som bara stod tomma och de började titta på uthyrningsmöjligheter. Med tanke på att det är brist på bostäder i Malmö och att många företag har svårt att hyra kontor i Malmö som passar fanns bägge lösningarna som alternativ.

Det vanligaste är att man hyr ut rum via Airbnb vilket även flera av familjens vänner gjort under många år. Men nackdelen är att man måste vara hemma och ta emot gästerna, städa efteråt och ha koll på nycklar. Även om förtjänsten per natt var hög så var det även en hel del jobb.

Istället kontaktade familjen ett företag i Malmö som förmedlar hyreskontrakt och därmed hjälper företag att hyra kontor som är anpassade för deras verksamhet. De anmälde vilka rum (samt Attefallshuset) som de kunde tänka sig hyra ut samt detaljer kring dessa. I och med att uthyrningsföretaget hade kontakter med flera företag runt om i Malmö kunde de snart få en hyresgäst. I och med att de enbart betalade om företaget hittade en hyresgäst som vill hyra kontor av familjen uppstod heller ingen kostnad förrän ett hyreskontrakt var skrivet.

Kan även hyra ut till sig själv

Det är även möjligt att hyra kontor av sig själv om man driver ett aktiebolag. Men det krävs då att vissa kriterier är uppfyllda. En sak som ofta nämns är att kontoret måste ha en egen ingång. Detta för att man ska kunna skilja på vad som är kontor och vad som är privat bostad. Detta har även visat sig i ett flertal domar som just lagt fokus på den egna ingången. Rummet ska vara ”avskilt” och speciellt inrett för just denna verksamhet.

Publicerat i Lokaler | Lämna en kommentar

Då bör du byta assistansbolag

För den är som är beviljad insatser i form av personlig assistans är det inte säkert att vardagen blir bättre för det. Det finns många som är otroligt missnöjda med både bolaget och insatserna så och ska det inte behöva vara. Är man en av dom som inte känner sig hundra procent nöjd, och det bolag man har anlitat inte gör något för att lösa problemen bör man absolut överväga att byta till ett annat assistansbolag.

Trygghet och integritet är viktigt

Det finns många delar som är viktiga när det kommer till personlig assistans men det allra främsta är att man som brukare känner sig trygg och respekterad. Man ska själv kunna påverka vilka människor som jobbar i det egna hemmet och man ska dessutom kunna påverka hur man vill att genomförandeplanen ska se ut. Har man inget inflytande över vilka som kommer och går får man heller ingen trygghet, och får man inte själv påverka hur man vill ha sin vardag görs ett stort avkall på den personliga integriteten.

Oseriösa bolag

Tyvärr finns det oseriösa företag som förmedlar assistans, precis som inom många andra branscher. Har man råkat ut för ett sådant företag är det också en anledning till varför man bör söka sig vidare till ett annat. Som berättigad till assistans är tanken att en stor del av ersättningen som betalas ut från försäkringskassan ska gå till att just verkställa insatser men vissa bolag väljer hellre att tjäna pengar själva än att verkställa bra och värdiga tjänster. Detta leder till att både insatserna och vardagen blir dålig för den som är beviljad ersättningen.

Tillgänglighet och dialog

Ett bra företag ska vara tillgängligt och öppet. Har man svårt över huvud taget få tag i och kommunicera med ansvariga inom verksamheten bör man se upp. Inom assistansen är det viktigt att insatser följs upp och utvärderas, för att sedan kunna förbättras om så behövs. Många företag slarvar med att ha en öppen dialog med sina brukare och det är skäl nog att byta assistansbolag.

Är man inte helt nöjd med tjänsterna som verkställs hos sig själv eller hos en anhörig bör man byta assistansbolag för sin egen skull. Det är viktigt att man själv har inflytande över hur assistansen ska verkställas och vilken personal man känner sig trygg med, och det är också extremt viktigt att företaget förvaltar ersättningen på rätt sätt.

Publicerat i Assistans | Lämna en kommentar

Är WordPress bra för siter ur SEO-synpunkt?

När man ska bygga en ny webbplats så är det redan från början bra att ta med sökmotoroptimeringen i beräkningen. Det är en viktig del av planeringen av en ny site, om man vill att den ska ranka på en bra plats i sökresultatet och inte bara vara snygg att titta på. Det finns många olika plattformar att bygga siter på i dagsläget, men en av de mest använda är WordPress. Men hur fungerar WordPress SEO? För att ta reda på det kan det vara bra att veta lite mer om WordPress i allmänhet.

WordPress var till en början en bloggplattform, men har med tiden vuxit till att vara ett av dagens mest använda CMS. Ett CMS är ett innehållshanteringssystem och står för ”content management system”. Enkelt sett kan man säga att det är plattformen bakom en webbplats där uppdateringarna görs. WordPress gör det enkelt att bygga en snygg och lättanvänt webbplats och att hantera bilder, texter och filer.

WordPress bygger på kodspråket PHP och är baserat på öppen källkod, vilket innebär att vem som helst kan skriva tillägg och modifiera sin webbplats.  Det gör att plattformen kan ligga till grund för nästan vilken typ av site som helst, allt från en enkel blogg till en stor webbshop eller ett community. Det finns en uppsjö av grafiska teman till WordPress, både gratis- och betalversioner. Den som har koll på CSS kan dessutom gå in och ändra utseendet själv, eftersom utseendet styrs via en stilmall. Alla delar av webbsidan styrs dessutom genom olika php-filer, vilket gör att man bara behöver ändra ett element på ett ställe, så slår förändringarna igenom över hela siten.

En annan anledning till att använda WordPress är att det är så otroligt enkelt att använda. En sida som är byggd med WordPress kan uppdateras från var som helst i världen, och systemet är så lättförståeligt att nästan vem som helst kan använda det. Det går snabbt och smidigt att skapa nya sidor, blogginlägg, bilder eller produkter, att förhandsgranska och ändra till allt är rätt. Det går också enkelt att gå in på gamla texter för att uppdatera eller rätta dem.

Bra optimerat för sökmotoroptimering

Det är enkelt att SEO-anpassa siter som är byggda i WordPress. En allmän title för webbplatsen anges i inställningarna, sedan kommer sidornas eller inläggets rubrik att läggas till titlen för att skapa en unik för varje sida. Om man vill kunna justera dem manuellt och samtidigt lägga in meta descriptions så är det möjligt att installera något av alla SEO-plugin som finns. Eftersom WordPress håller isär SEO-delarna från designen så är det enkelt att uppdatera sådant som påverkar rankingen utan att behöva göra om designen varje gång som Google släpper någon ny uppdatering.

Google har dessutom gått ut och rekommenderat WordPress som plattform ur ett SEO- och rankningsperspektiv.

Publicerat i Reklam | Lämna en kommentar