Stor efterfrågan på transportledare med utbildning

En transportledare arbetar bland annat med att samordna och styra ett företags olika flöden, såsom gods-, transport- och logistikflöden. Syftet är att optimera dessa olika flöden på bästa möjliga sätt. Detta genom att ha vissa faktorer i beaktande som ekonomi, effektivitet, resurser och hållbarhet. Det finns idag en stor efterfrågan på denna typ av kompetens inom transport- och logistikbranschen. Därför är också behovet stort av transportledare med utbildning som är relevant för yrket.

Viktigt att kunna följa upp resultatet

Ett problem som många åkerier i vårt land idag har är att det saknas en struktur för ekonomisk uppföljning. De olika aktörerna följer upp sitt ekonomiska resultat genom den lagstadgade bokföringen. Däremot saknas tyvärr ofta andra sätt att göra ekonomiska uppföljningar. Detta leder till att man ofta saknar en rättvisande bild av resultatet för individuella transporter.

Även den kortsiktiga riktningen i verksamheten är oklar då den bokföringsmässiga avskrivningen kan skilja sig från den kalkylmässiga diton. Det betyder att resultatet kan se sämre ut i bokföringen trots att transporterna rent kalkylmässigt faktiskt är nettopositiva. Därför är det viktigt att man som åkeriföretag faktiskt tar för vana att göra efterkalkyler. Och för att detta ska kunna göras på ett bra sätt är det viktigt att man har en transportledare med utbildning som möjliggör detta.

Gå en transportledare-utbildning – lär dig göra viktiga kalkyler

Det finns flera uppgifter som bör tas med i den resultatuppföljning som görs utöver grundkalkylen. Dessa inkluderar intäkter, antal mil som godset har transporterats, den arbetade tiden samt övriga kostnader. Först när man som åkeri införlivar dessa siffror i sina kalkyler på ett vettigt sätt får man en bra bild över den reella ekonomin i åkeriet. Dessutom är det först då som alla förutsättningar för att faktiskt öka intjäningen i företaget finns på plats.

Som du säkert förstår är det därför viktigt att transportledaren har gått en relevant transportledare-utbildning. Dessa utbildningar lär ut beräkningar såsom:

  • efterkalkyler
  • resultatkalkyler
  • täckningsbidrag

Dessa är några av de viktiga delarna i grundläggande transportekonomi. Med hjälp av dessa och ytterligare kalkyler kan transportledaren ta fram en rättvisande bild av åkeriets ekonomi.

Det här inlägget postades i Utbildning. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *