Därför erbjuder en advokatbyrå gratis hjälp

Det går att, på flera olika sätt, få gratis hjälp från en advokatbyrå. Det handlar bara om att veta vilka vägar som finns och även inse vilka begränsningar som finns.

 • Via hemförsäkring
 • Via offentlig försvarare
 • Via pro bono
 • Via onlinefrågor

Betalt via hemförsäkringen

Samtliga hemförsäkringar har en försäkringsdel som heter ”Rättsskydd”. Det innebär att försäkringen betalar för de kostnader som uppstår om en advokatbyrå behöver hjälpa till vid ett rättsfall. Detta förutsatt att personen blivit stämd av en annan privatperson eller ett företag. Försäkringen kan alltså inte användas för att ställa andra till svars inför domstol.

Hemförsäkringen brukar generellt ha en gräns för hur stort belopp som försäkringen betalar ut per tillfälle. Dessutom kan det förekomma viss självrisk. Det är alltså viktigt att kontakta försäkringsbolaget innan en advokatbyrå anlitas.

Offentlig försvarare är gratis

Om staten drar en person inför rätta har den personen rätten att få en offentlig försvarare. Detta sker vid brottmål och kan exempelvis handla om att personen är anklagad för bidragsfusk, skattebrott, inbrott eller skadegörelse.

Staten garanterar att alla ska ha råd att få hjälp via en advokatbyrå och betalar i detta fall hela kostnaden. Detta är exempelvis orsaken till att riktigt grova brottslingar ändå får juridisk hjälp. Det är inte de själva som betalar.

Advokatbyrå med Pro bono

Pro bono betyder att en advokatbyrå tar på sig uppdrag utan att någon ersättning behöver betalas av klienten. Det är alltså inte utifrån att de är offentliga försvarare utan utifrån att de vill bidra till ett bättre samhälle och ge privatpersoner möjlighet att få rätt även om de inte har den ekonomiska styrka som krävs.

En advokatbyrå kan löpande ha pro bono-fall utan att detta framgår på hemsidan eller att information om detta på annat sätt kommer ut. Många vill jobba ”i det fördolda” för inte få in allt för många förfrågningar. Ofta är det även speciellt intressanta fall där advokaterna får sätta sin kompetens på prov.

Gratis hjälp online

Det är även relativt vanligt att en byrå delar med sig av allmänna tips på sin hemsida/blogg. Dessa är däremot generella och inte direkt knutna till ett specifikt fall. En del låter privatpersoner maila in sina frågor varpå de besvarar en del av dem. Det är ett gratis sätt att få hjälp men det är ju inte säkert att just den inskickade frågan blir besvarad.

Publicerat i Advokat | Lämna en kommentar

Om advokatyrket

Vill du veta mer om advokatyrket? Advokat är, till skillnad från till exempel journalist och jurist, en skyddad titel. Det innebär att vem som helst inte får kalla sig det. Det krävs att man är antagen som ledamot i Advokatsamfundet och att man arbetar efter de höga krav som ställs. Läs mer om advokatyrket här.

Krav för att bli advokat

För att bli advokat krävs först en juridisk utbildning på ungefär fem år, samt en juristexamen från ett universitet. Därefter krävs ett minimum av tre års praktiskt kvalificerat juridiskt arbete. Detta vid en egen juristbyrå eller som biträdande jurist vid en advokatfirma.

Kraven har blivit högre på senare år. För att antas som ledamot i Advokatsamfundet krävs numera en så kallad advokatexamen, vilket är en utbildning med muntlig examination som slutprov. Även sökandens ekonomi kontrolleras, och att han eller hon är redbar och i övrigt passande för advokatyrket.

Värt att veta om advokatyrket är att man måste vidareutbilda sig varje år, i minst 18 timmar. Alla advokater omfattas också av ett försäkringsskydd (som är obligatoriskt), som ska skydda klienten om något fel begås av advokaten. Den som vill veta mer om advokatyrket kan titta på advokatsamfundets hemsida, till exempel.

Löner

Lönerna varierar naturligtvis en hel del. Inte bara beroende på hur god erfarenhet man har, utan även beroende på vilken sektor man arbetar i.

Medellönen ligger samtliga advokat ligger på strax över en miljon kronor om året, men det bör påpekas att ett mindre antal personer med mycket höga löner drar upp snittet rejält. Det är kanske inte så att den typiska advokaten så mycket. Mer intressant i det här fallet är kanske att titta på medianinkomsten, som är 750 000 kronor om året (år 2018) – en månadslön på en bit över 62 500 kronor i månaden. Löneutvecklingen får anses vara god, år 2012 låg den på 625 000 kronor.

Medellönen för olika sektorer, för jurister (alltså inte nödvändigtvis advokater), är:

 • Privat sektor: 63 700
 • Statlig sektor: 48 100
 • Kommunal sektor: 47 300
 • Landstingssektorn: 51 200

Om advokatyrket – tillståndet i kåren

En undersökning som genomfördes om advokatyrket, av Novus år 2018, visade på att det fanns många likheter mellan de nästan 6 000 advokaterna som då fanns i Sverige. Den genomsnittlige advokaten var en person som trivs med sitt arbete, som värderar arbetsuppgifter och lön högt och som tror på advokatyrket i framtiden.

Undersökningen visade också att antalet kvinnor ökar. År 2006 var omkring en fjärdedel av de svarande kvinnor. År 2018 var det över en tredjedel – 35 procent – som var det.

Publicerat i Juridik | Lämna en kommentar

Assistansföretag i Blekinge – Statistik och fakta

Följande fakta om assistansföretag i Blekinge är tagen från Försäkringskassan, jämförelsesidor samt ett par assistansföretag.

Antal assistansanordnare i Blekinge

Det finns ca 160 stycken assistansanordnare som erbjuder hjälp i Blekinge. Detta uppdelat på följande alternativ:

 • Privat assistansföretag
  Detta är det vanligaste alternativet och innebär att ett vårdföretag tar hand om assistansen. Det går att få en lista över alla aktiva företag via kommunen. Om hjälp med val av assistansföretag önskas kan assistansförmedlare anlitas.
 • Kommunen
  Detta är det näst vanligaste alternativet. Kommunen kan väljas som anordnare men blir även anordnare i det fall som något aktivt val inte sker. Kommunen kan i sin tur anlita privata aktörer.
 • Kooperativ
  Kooperativ är en ekonomisk förening. Denna förening har samma uppdrag som ett assistansföretag men eftersom det är flera som är med i föreningen kan den ekonomiska administrationen ske gemensamt. Utöver det kan även gemensamma aktiviteter genomföras.
 • Egen anordnare
  Du som brukare kan även välja att vara arbetsgivare åt dina assistenter. Du behöver då både rekrytera, sköta bokföring och betala ut löner.

Antal med assistans

Försäkringskassan anger att det är drygt 200 personer med personlig assistans i Blekinge. Dessa har rätten att själv välja vem som ska ge denna assistans. Se listan ovan.

Många assistansföretag med kontor i annat landskap

Även om utbudet av assistansföretag som är verksamma i Blekinge är stort så är det inte alls lika många som har kontor där. Enligt en större jämförelsesida är det enbart 5 av de 160 assistansföretagen som har kontor i detta område. Många assistenter behöver aldrig åka till kontoret utan åker direkt till brukaren under arbetstiden. Därmed finns inte heller behov av kontor i närheten.

Sju kooperativ

För personer som är intresserade av att få assistans via ett kooperativ finns sju brukarkooperativ att välja på i Blekinge. Det är förhållandevis många i jämförelse med andra landskap och dess population. Dessa kooperativ varierar gällande både storlek, inriktning och vilken assistans som kan ges. Ett kooperativ kan exempelvis vara inriktad mot en viss slags hjälp eller ha en ideologisk inriktning. Det är därmed minst lika viktigt att jämföra kooperativ som att jämföra assistansföretag i val av vem som ska ge assistansen. Dessutom finns även ytterligare alternativ i både kommunal assistans samt att vara egen arbetsgivare.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Så tar du körkort billigt

Att ta körkort, det kostar pengar, så är det bara. Men det går att komma lite billigare undan om man så säger. Ett sätt är att gå på en intensivkurs för körkort i Stockholm. Priset för en intensivkurs för körkort kan förvisso variera, men har du en del förkunskaper eller är extremt lättlärd kommer det inte bli allt för dyrt. Att ha körkort idag är nästan ett måste. Så om du inte har det, så ska du få tips här hur du på ett billigt sätt kan fixa kortet.

Används begagnade böcker och internet

I körkortsutbildningen så ingår det teori och för att kunna läsa på, så är det bra att ha en teoribok. En helt ny bok kan kosta en del, men du kan satsa på att köpa begagnat. Se bara till så att inte boken är mer en ett par år gammal. Det eftersom lagar, regler och trafikskyltar ständigt uppdateras. Du kanske har en kompis annars som nyss tagit körkort och har en teoribok du kan få, eller låna. Om du går på en intensivkurs i Stockholm för att ta körkort så ingår oftast teoriboken i priset. Sedan finns det ofta en hel del sidor på nätet där du kan få tillgång till viss teori gratis. Ett billigare alternativ till att köpa böcker är att skaffa en eller flera appar med teori. En del av dem kostar i och för sig en slant, men är ändå bra mycket billigare för att inte tala om smidigare än en bok.

Övningskör privat

Att ta lektioner på en körskola, det kostar en del pengar. Det kan vara smart att satsa på att övningsköra privat så mycket det bara går. Du kan då öva hur mycket som helst och få en bra körvana. Dock kan det rekommenderas att du även tar en del lektioner på körskola eller att du även bokar in en intensivkurs för körkort i Stockholm, så att du lär dig alla delar korrekt, samt får tillfälle att ställa frågor din handledare inte kan svara på.

Kör upp på en mindre ort

Ett sätt att komma lite billigare undan med körkortet är att köra upp på en mindre ort. Nu kostar det lika mycket med en uppkörning oavsett var du kör upp, men fördelen med att göra det på en mindre ort är att du troligen klarar förarprovet på första försöket. Det innebär att du inte behöver betala för en uppkörning till.

Publicerat i Utbildning | Lämna en kommentar

Webbutbildning är utbildningens framtid

Hela konceptet med traditionell utbildning har på senare år kommit att förändras drastiskt. Numera är det inte längre ett krav att man som student befinner sig på plats i ett klassrum – det är istället möjligt att gå en webbutbildning. Internet och den nya tekniken har därmed gjort den gamla dammiga katedern överflödig. För varför skulle du bemöda dig att pendla till ett fysiskt lärosäte när du kan få en kvalitativ utbildning via webben?!

Webbutbildningar bra alternativ till traditionella utbildningar

Trots alla fördelar med onlinebaserad utbildning finns det ingen anledning att helt avfärda den skepticism mot detta nya sätt att utbilda sig. Den kritik som finns mot webbaserade utbildningar är dock inte skäl nog att hålla sig borta från denna typ av utbildningar. Med facit i hand har nämligen onlinebaserade utbildningar varit väldigt användbara för många studenter. Enligt en amerikansk undersökning hade drygt 30 procent av de studenter som hade en utbildning på högre nivå gått åtminstone en kurs på distans.

En webbutbildning är med andra ord ett gångbart alternativ, oavsett om du är tonåring eller befinner dig i ett senare skede i livet. Som student kan du idag använda webben för att spets till din kompetens på ett specifikt ämne såväl som att lära dig en helt ny färdighet. Det finns idag utbildningar på webben inom allt från försäljning och kommunikation till ledarskap, affärsutveckling och en rad andra ämnesområden.

Även lärare kan dra nytta av webbutbildningens fördelar

Även ur lärarnas perspektiv finns det flera fördelar med en webbutbildning jämfört med en traditionell utbildning. Via webben har lärare möjligheten att lära ut sina kunskaper till studenter runtom i landet (och övriga delar av världen). Både lärare och studenter kan befinna sig i princip var som helst, däribland i hemmets trygga vrå eller på resande fot. På webben är din fysiska plats av mindre betydelse, för att inte tala om helt irrelevant.

Detta gör att man som lärare kan använda sig av en webbutbildning för att tjäna pengar oavsett var man befinner sig och oberoende av hur ens övriga förutsättningar ser ut. Det ger med andra ord en win-win-situation för alla inblandade parter.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

När behövs läkarintyg?

Läkarintyg kan behövas vid en rad olika tillfällen. Många tänker enbart på att intyget behövs när man ska ta vissa körkort men intygen används betydligt oftare. En större läkarmottagning i Stockholm listar exempelvis 10 läkarintyg som de kan erbjuda sina kunder. Bland dessa finns exempelvis:

Inställd resa

Har du bokat en flygresa och behöver boka av resan på grund av sjukdom eller personskada? Då behöver du ett läkarintyg som intygar att du inte bör resa vilket ligger till grund för att du ska få pengarna tillbaka.

Sjöfart

Planerar du att tjänstgöra till sjöss? I så fall behöver du ha ett läkarintyg som är utformat för sjöfart/sjöfolk. Vid utbildning med inträdeskrav (finns bland annat i Stockholm) måste intyget kunna visas upp. När sedan det är dags att mönstra på behövs ett nytt läkarintyg hämtas ut eftersom det finns krav på att det ska vara nytt.

Tävlingar

Vid vissa större tävlingar kräver arrangörerna att läkarintyg måste visas upp innan start. Detta för att säkerställa deltagarnas hälsa. I Sverige gäller detta exempelvis vid maraton då dessa skapar mycket stor påfrestning på kroppen.

Spårväg

Tunnelbaneförare och spårvagnsförare är två yrken som kräver intyg. I detta fall är det ett intyg i kategori 19 som krävs. Arbetsgivaren kan tydligt ange vilket intyg som krävs och som därmed kan beställas från läkarmottagningen. Tunnelbaneförare kan bara jobba i Stockholm medan spårväg finns i flera städer.

Lokförare

Lokförare har andra krav på sig än de som kör tunnelbana eller spårvagn. Inom lokförare finns flera olika intyg beroende på vad man kommer att arbeta med. Enligt Transportstyrelsen så måste lokförare, enligt lag, ha läkarintyg för att få arbeta inom yrket.

Försäkringar

Försäkringsbolagen kan kräva intyg inför att exempelvis livförsäkring eller sjukförsäkring ska tecknas. En person med viss sjukdom eller andra fysiska problem kan behöva extra undersökning. En livförsäkring kan exempelvis utformas så att den inte ger ersättning om just den sjukdomen ligger bakom dödsfallet.

Specialanpassad

I princip går det att skapa ett läkarintyg anpassad för vad som helst. Det finns exempelvis en läkarmottagning i Stockholm som låter kunderna ladda upp ett formulär där man visar vad som behöver undersökas och intygas. Utifrån det skapar läkarmottagningen ett läkarintyg helt efter kundens behov. Vad detta kostar beror självklart på vad som behöver undersökas. Men på detta sätt kan exempelvis arbetsgivare själv sätta hälsomässiga krav på de anställda när detta behöver ske ur ett säkerhetsperspektiv.

Publicerat i Vård | Lämna en kommentar

Företagslarm är betydligt mer än inbrottslarm

En del företag väljer bort företagslarm eftersom det anser att risken för inbrott är så låg. Det kan exempelvis vara företag som har kontor högt upp i en kontorsbyggnad. Men dagens företagslarm är så mycket mer än enbart skydd mot inbrott. Det är minst lika mycket ett skydd mot andra ekonomiska förluster.

Ett stort larmbolag listar sex punkter som visar på vilken säkerhet som ett företagslarm kan öka.

 1. Överfallslarmet

Överfallslarm är en komponent som är extremt vanlig inom butiker och vissa delar av vården. Dessa ger de anställda en extra trygghet och möjlighet att både påkalla uppmärksamhet från de övriga anställda samt externa väktare.

 1. Minska svinn

Genom att placera ut övervakningskameror minskar inte bara risken för snatteri och stöld. Dessutom visar statistik att svinnet kan minska.

 1. Driftslarm

Även om risken för inbrott, stöld eller brand är minimal så kan behov av företagslarm ändå finnas. Detta genom så kallade driftslarm. Larm som aktiveras vid exempelvis för låg temperatur, för hög luftfuktighet eller om mängden av koldioxid övergår en viss nivå.

Driftslarmen larmar innan ett driftstopp uppstått och minskar därmed risken att stora ekonomiska förluster uppstår.

 1. Utomhuskamera

Med en utomhuskamera kan byggnaden bevakas kring fasaden, fönster, dörrar och på gården. Med övervakningskamera minskar risken för stölder på gården samt skadegörelse.

 1. Inpasseringssystem

Inbrottslarm, som är basen i ett företagslarm, används inte enbart för att minska risken för samt upptäcka inbrott. Larmet kan även kopplas till inpasseringssystemet vilket gör att ovanliga inloggningar aktiverar en push-notis via larmappen.

Skulle en person kommit över inpasseringskortet och koden kan de alltså komma in i företagets lokaler utan att larmet aktiveras. Men sker detta utanför kontorstid ges alltså denna notis så det kan upptäckas.

 1. Produktlarm

I vissa fall väljs företagslarm bort på grund av att fastighetsägaren står för skalskydd och andra larmskydd. Däremot bör man se över om ett extra produktskydd behövs. Skulle ett inbrott ske kommer skalskyddet att aktivera larmet. Men de som utför inbrottet har nu några minuter på sig att genomföra inbrottet innan väktare kommer. Det finns därmed en viss tid att ta dyrare egendom.

Som företagare kan man därför skydda extra dyrbar egendom med ett enskilt produktlarm. Det kan exempelvis innebära att rummet där denna produkt finns fylls med en tjock dimma vid inbrott. En dimma som gör det omöjligt att fortsätta inbrottet i just detta rum.

Publicerat i Företagslarm | Lämna en kommentar

Höjs månadskostnaden vid stambyte i bostadsrätt?

Bostadsrättsföreningar behöver generellt göra stambyte efter 30 – 50 år. De bostäder som byggdes på 60-talet och 70-talet byggdes med VVS som inte har speciellt mycket mer livslängd även om det variera kraftigt. Men vad kostar en stamrenovering och hur kommer den enskilde lägenhetsinnehavaren att påverkas?

Stambyte är en mycket stor renovering och de flesta bostadsrättsföreningar har inte sparat ihop den summa som krävs. En byggfirma i Stockholm anger att kostnaden för stambyte brukar hamna på 250 000 kr till 350 000 kr per lägenhet. Är bostadsrättsföreningen på 100 lägenheter innebär det därmed en kostnad för föreningen på ca 30 miljoner kronor. Även om de flesta avsätter en viss summa varje månad för yttre renoveringsbehov så är det knappast en fond som når upp till denna nivå.

Banklån finansierar renoveringen

När en förening ska genomföra stambyte tas generellt ett banklån. Föreningen äger bostäderna och har därmed en stor säkerhet i dessa. Därmed kan bankerna ofta ge riktigt låga räntor på de lån som tecknas. Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningar får halva bolåneräntan, i förhållande till om en privatperson tecknat lånet. Flera föreningar har idag räntor på ca 1 %.

Om en förening lånar 30 miljoner innebär det en räntekostnad på 300 000 kr per år. Men därutöver kommer även krav på amortering. Det vanligaste är därmed att en höjning sker av månadsavgiften för att täcka den förhöjda kostnaden för föreningen. Vid de allra flesta tillfällen så krävs alltså en höjning av månadsavgiften. Är det 100 lägenheter i föreningen och räntan uppgår till 300 000 kr innebär det att varje lägenhet behöver betala 3000 kr extra per år vilket innebär ungefär 250 kr per månad. Hur stor del av amorteringen som behöver bäras av varje medlem beror främst på hur lång amorteringstid som banken accepterar.

Viktigt att kontrollera vid inköp

Eftersom en stamrust kan höja månadskostnaden en hel del för varje enskild lägenhet är det viktigt att kontrollera om en rust planeras innan inköp sker av en bostadsrätt. Har man räknat med en månadsavgift på 4000 kr och det sedan höjs till 5500 kr det blir svårt att få ihop det ekonomiskt. Även om mäklaren inte anger att någon rust är inplanerad kan man titta på bostadens ålder och räkna ut att om renovering inte skett under senaste 30 – 40 åren så kommer det troligtvis bli en renovering inom kort.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Så gör du för att bli en bättre chef

Varje chef har en många gånger en tuff och utsatt position men såklart även en spännande utmaning. Man ska leda på ett bra sätt samtidigt som man är den som bär det stora ansvaret för att företaget fungerar som det ska. Även om man har lång erfarenhet kan man känna sig vilsen ibland och då kan man behöva tips och råd för att hamna i rätt riktning igen. Ett bra tips för den som verkligen vill bli en bättre ledare är att gå en Uglkurs. Vad det är samt andra bra tips finner du nedan.

Var lyhörd

En av dom viktigaste egenskaperna man bör ha som chef är att vara lyhörd. Man behöver lyssna på alla inom företaget, var på stegen dom än befinner sig. Man behöver vara lyhörd mot det uppenbara men också för det som kanske inte sägs rakt ut. Det är ingen enkel uppgift med definitivt något man bör tänka och träna på om man vill bara en bra chef.

Gå en dag på ”golvet”

En chef kommer ofta in i en verksamhet utan att själv ha gjort ”grovjobbet”. Kanske har du ingen aning om hur medarbetarna under dig sköter sina arbetsuppgifter, eller ens vilka specifika arbetsuppgifter dom har. Ägna en dag då och då till att kliva in i dom anställdas roller, för att se hur dom arbetar och har det. På så vis skapar du en relation och ett förtroende med dina medarbetare samtidigt som du på ett effektivt sätt kan se vad som fungerar bra och inte.

Gå en Uglkurs

För den som vill bemästra sin roll som chef extra bra finns många kurer och utbildningar att gå. En Uglkurs är ett exempel, där UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare. Det är en efterfrågad kurs där man lär sig bland annat mycket om beslutsfattning och hur på man ett bra sätt levererar olika typer av feedback. Med en Uglkurs i bagaget blir man dessutom bättre på problemlösning, konflikthantering och kommunikation, vilka alla är otroligt viktiga för att kunna vara en bra chef.

En sådan här Uglkurs lämpar sig lika bra för den som har många års erfarenhet av att leda lika väl som för den som nyligen fått sin första chefsposition. Man får med sig användbara verktyg för olika situationer och det handlar om att utvecklas och bli bättre snarare än att lära sig något nytt.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Hur kan man hålla inbrottstjuven borta?

Hur kan man hålla inbrottstjuven borta?

Ingen kan garantera att du inte drabbas av ett inbrott. Kanske du till och med drabbas mer än en gång under livet. Det finns trots allt en hel del du kan göra för att minska risken för inbrott och därmed öka din egen trygghetskänsla.

Installera ett hemlarm

Det först man tänker på är oftast ett hemlarm. Larmet gör inte att du är helt säker på att slippa drabbas, men det minskar i alla fall risken. Var noga med att använda larmet även om du går ut kortare stunder.

Visa inte att du är bortrest

Be en granne tömma brevlådan varje dag. Post som samlas på hög ger en tydlig signal om att du inte är hemma.

Låt gärna en granne använda din soptunna för en del av sina sopor. En helt tom soptunna talar om att du vistas på annan ort.

Lägg ut en vattenslang och eventuellt några leksaker på gräsmattan. Be grannen flytta runt sakerna ibland. Är det vinter kan du be grannen att trampa lite extra på uppfarten till bostaden och kanske även skotta så att det ser ut som om du är hemma.

När det gäller belysningen så bör du lämna någon eller några lampor på. Alternativt kan du skaffa en App till din mobil som ger dig möjlighet att tända och släcka lampor med oregelbundenhet från annan ort

Var försiktig med sociala medier

Det är så härligt att åka iväg på semester och det delar vi gärna med oss av till varandra. Skriver du på den sociala medierna att du tänker resa bort, så bjuder du in inbrottstjuven. Tänk även på vad du lägger ut för bilder under din resa. Bilderna ger signaler om att din bostad står tom. Då kanske du får inbrott även om du har installerat ett hemlarm.

Grannsamverkan

I områden där grannarna har pratat ihop sig och hjälper varandra minskar risken för inbrott. Fråga gärna en besökare i området vem de söker efter och gör det därmed lite besvärligare att göra ett inbrott.

Däremot är det inte rådligt att gå till handgripligheter för att avvärja ett inbrott hos grannen. Om ett hemlarm ljuder är det 112 som gäller och invänta att polisen kommer på plats. Samla signalement och eventuella bilnummer så hjälper du till på bästa sätt.

Publicerat i Hemlarm | Lämna en kommentar