Socionom i Stockholm

Socionomer spelar en vital roll i samhället genom att stödja individer, familjer och grupper som möter olika sociala utmaningar. I Stockholm, där behoven är många, finns det ett stadigt behov av kvalificerade socialarbetare. Arbetsmarknaden för socionomer i huvudstaden är dynamisk och erbjuder en mängd möjligheter inom olika sektorer såsom offentliga institutioner, privata företag och ideella organisationer.

Efterfrågan på socionomtjänster i Stockholm drivs av stadens strävan att erbjuda invånarna adekvat socialt stöd och service. Detta öppnar för många lediga jobb för Socionom i Stockholm. Alltifrån arbete inom skola och utbildning till sjukvård och missbruksvård. De som söker jobb som socionom i Stockholm kan förvänta sig att hitta positioner som matchar deras intressen och kompetensområden.

Utvecklingsmöjligheterna som socionom i Stockholm är betydande, och de som arbetar inom området får ofta chansen att bidra till viktiga förändringsprocesser i samhället. Med rätt kompetens och engagemang kan socionomer göra en verklig skillnad för individer och försäkra att de sociala systemen fungerar effektivt och rättvist.

Olika anställningsformer

Inom socionomyrket i Stockholm finns det olika anställningsformer som är relevanta för dem som söker jobb. Dessa inkluderar tillsvidareanställningar, vikariat och projekt- eller visstidsanställningar, vilka var och en har sina unika egenskaper och villkor.

Tillsvidareanställningar

Tillsvidareanställning är en permanent arbetsform och betraktas ofta som den mest stabila anställningstypen. Socionomer med tillsvidareanställningar har fulla arbetsrättsliga skydd och förmåner, inklusive pensionsavsättningar och semesterdagar.

Vikariat

Vikariat är tidsbegränsade anställningar som vanligtvis är kopplade till ordinarie personals frånvaro, såsom föräldraledighet eller långtidssjukskrivning. Dessa roller kan variera i längd och erbjuder socionomer chansen att tillämpa sina kunskaper i olika miljöer på kort sikt.

Projekt- eller visstidsanställningar

Projekt- eller visstidsanställningar är anställningar som är begränsade till en specifik period eller till ett särskilt projekt. För socionomer kan detta innebära arbete med ett specifikt forskningsprojekt eller en tidsbegränsad kampanj inom socialt arbete.

Söka jobb strategier

Ett välstrukturerat jobbsök är avgörande för att landa en socionomtjänst i Stockholm. Här följer konkreta steg för att effektivisera processen.

CV och personligt brev

Ett CV bör tydligt redovisa den sökandes utbildningsbakgrund och arbetserfarenheter. Relevanta kurser och certifikat inom socialt arbete bör framhävas. Varje CV ska åtföljas av ett personligt brev som reflekterar sökandens motivation och ansluter till den specifika tjänsten.

Nätverkande

Nätverkande är essentiellt för jobbsökande socionomer. Det inkluderar att delta i branschrelaterade evenemang och använda professionella plattformar som LinkedIn för att etablera kontakter inom området. En LinkedIn-profil bör vara uppdaterat med relevant erfarenhet och en professionell profilbild.

Intervjuförberedelser

För att förbereda sig för intervjun bör den sökande öva på vanliga intervjufrågor och formulera konkreta exempel på tidigare arbetsprestationer. Det är även viktigt att researchera den aktuella arbetsgivaren och förbereda genomtänkta frågor om organisationen och tjänsten.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

En moderator behövs för att moderera paneldebatter

En paneldebatt är ett unikt och dynamiskt sätt att engagera en publik och öka förståelsen kring en fråga eller ett ämne. Dessutom kan denna typ av diskussion användas för att skapa ett meningsfullt samtal. Men för att verkligen kunna dra nytta av en sådan tillställning är det viktigt att anlita en moderator som kan moderera debatten. Här belyser vi vikten av att hitta rätt person att hålla i trådarna i paneldebatten.

3 anledningar till att en moderator är betydelsefull för en paneldebatt

Det finns flera olika anledningar till att en moderator är viktig för en paneldebatt. Till exempel är det så att denna person:

 • Ramar in samtalet. En av de viktigaste uppgifterna för denna person är att kratta manegen för samtalet. Detta involverar allt från att introducera ämnet och de olika deltagarna i paneldebatten. Personen ifråga ska även berätta vilka regler som gäller samt vilket format diskussionen kommer att ha. Därmed har han eller hon till uppgift att rama in samtalet och se till att det flyter på som det är tänkt att göra.
 • Upprätthåller ordningen. En annan viktig funktion som en moderator har i samband med en paneldebatt är att upprätthålla ordningen. Denna typ av samtal är upplagda på ett sådant sätt att de ofta kan bli ganska livliga och hetsiga. Det finns flera olika röster som vanligtvis är ganska starka och gärna vill komma till tals. Dessutom kan de olika personerna ha åsikter som inte alltid går ihop. Därför behöver man ha en person som upprätthåller ordningen och säkerställer att alla håller sig på banan så att det hela inte spårar ur.
 • Främjar djuplodande diskussioner. Sist men inte minst är det också viktigt att moderatorn ser till så att diskussionerna är djuplodande och givande för åhörarna. Personen ifråga bör därmed uppmuntra deltagarna i panelen att dela med sig av sina egna tankar och erfarenheter. Han eller hon bör även ställa frågor som utmanar paneldeltagarna och gräver lite djupare ner i deras olika perspektiv. Genom att att göra detta kan flera olika perspektiv lyftas fram och tillsammans ge en bättre förståelse för det aktuella ämnet.
Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Gå en truckutbildning i Malmö och jobba sedan som truckförare

Det finns en rad olika branscher i näringslivet där truckar används för olika ändamål. Därför är behovet av truckförare stort samt efterfrågan på dessa betydande. För att följa Arbetsmiljöverkets regler behöver du dock skaffa ett truckkort innan du börjar köra truck. Detta kan du med fördel göra via en truckutbildning i Malmö. Som du bor i Malmöregionen rekommenderar vi dig att du börjar i den änden!

En truck är en kraftfull maskin och bör därför hanteras med respekt

Truckar används som sagt inom många olika branscher och kan bland annat flytta omkring laster på ett effektivt sätt. Dessutom kan truckförare vara inblandade i att lasta på och lasta av laster samt hjälpa till vid förvaring av produkter eller material av olika slag. Men detta är inget arbete som man bör ta lättvindigt på – säkerheten är A och O när det kommer till att köra truck.

Den maskin som du använder dig av i det dagliga jobbet är trots allt en kraftfull sådan. Till exempel har den en hydraullyft som gör att saker och ting kan lyftas upp från marken och placeras på lagerhyllor etc. Dessutom finns det också flera andra säkerhetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till när du använder en maskin som denna. Därför gör du bäst i att gå en truckutbildning i Malmö för att lära dig att hantera trucken på ett tryggt och säkert sätt.

En truckutbildning i Malmö räcker gott för att göra dig till truckförare

Det krävs ingen särskild akademisk utbildning för att få köra truck. Faktum är att det inte överhuvudtaget finns något formellt krav som kräver att du kan visa upp ett intyg av något slag. Däremot har Arbetsmiljöverket inskrivet i sina regler att alla som kör truck ska ha teoretiska och praktiska kunskaper i att göra detta. Sådana erhåller du enklast genom att skaffa ett truckkort, och ett sådan skaffar du via en truckutbildning i Malmö.

Utöver att skaffa truckkortet bör du också tänka på att:

 • följa rådande säkerhetsföreskrifter
 • säkerställa att trucken är säker att använda
 • öva på att köra truck och med tiden bli bättre på att göra detta
 • inte hantera maskinen om du är alkohol- eller drogpåverkad
 • inte lyfta alltför tunga laster.
Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Hitta lediga jobb för läkare i Norge

Oavsett vad man arbetar med behöver man känna att det är motiverande att gå till arbetet och att man har en möjlighet att utvecklas. Genom att testa nya arbetsplatser kan man också bättra på sitt CV. Det kan i sin tur leda till att man anses ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Att dessutom kunna påverka sina arbetstider, arbetsort och vad man vill arbeta med är få förunnat. Detta kan bli verklighet om man arbetar som läkare i Norge. Så hur hittar man lediga jobb för läkare i Norge? Det ska vi gå igenom nedan.

Ett sätt är givetvis att använda sig till exempelvis Arbetsförmedlingen eller genom egna kontakter. Man känner någon som känner någon som som vet om ett ledigt jobb någonstans. Men det finns ett annat sätt där du får trygga arbetsvillkor, stor valfrihet och en bra lön. Allt detta och mer därtill kan du få om du anställs genom ett bemanningsföretag.

Bemanningsföretag hjälper dig till lediga jobb för läkare i Norge

Ett bra sätt att hitta lediga jobb för läkare i Norge är alltså att höra av sig till ett bemanningsföretag. Som läkare, särskilt med specialistkompetens, är man ofta uppskattad och har en god möjlighet till att få arbete i Norge.

Det kanske är första gången som du arbetar via ett bemanningsföretag eller så har du varit anställd under en längre period. Oavsett så finns bemanningsföretaget där och hjälper dig i form av:

 • administration inför, under och efter de olika uppdragen
 • hjälp kring resor och boende
 • kontakt dygnet runt och året runt om något akut skulle inträffa
 • personlig kontaktperson.

Ta kontakt med ett bemanningsföretag om du är intresserad

Du kan kontakta bemanningsföretag på olika sätt. Du kan antingen ofta fylla i en intresseanmälan direkt på hemsidan eller så ringer du eller mejlar dem. Sedan sker processen med att skaffa norsk läkarlegitimation, skattekort och personnummer. Detta kan bemanningsföretaget självklart hjälpa till med.

Under dina personliga sidor kan du själv lägga in vilken tillgänglighet du har för olika uppdrag och din profil som du också bör hålla uppdaterad. Du kan också ha direkt kontakt med bemanningsföretaget som hjälper dig att finna just ditt drömuppdrag.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Stor efterfrågan på transportledare med utbildning

En transportledare arbetar bland annat med att samordna och styra ett företags olika flöden, såsom gods-, transport- och logistikflöden. Syftet är att optimera dessa olika flöden på bästa möjliga sätt. Detta genom att ha vissa faktorer i beaktande som ekonomi, effektivitet, resurser och hållbarhet. Det finns idag en stor efterfrågan på denna typ av kompetens inom transport- och logistikbranschen. Därför är också behovet stort av transportledare med utbildning som är relevant för yrket.

Viktigt att kunna följa upp resultatet

Ett problem som många åkerier i vårt land idag har är att det saknas en struktur för ekonomisk uppföljning. De olika aktörerna följer upp sitt ekonomiska resultat genom den lagstadgade bokföringen. Däremot saknas tyvärr ofta andra sätt att göra ekonomiska uppföljningar. Detta leder till att man ofta saknar en rättvisande bild av resultatet för individuella transporter.

Även den kortsiktiga riktningen i verksamheten är oklar då den bokföringsmässiga avskrivningen kan skilja sig från den kalkylmässiga diton. Det betyder att resultatet kan se sämre ut i bokföringen trots att transporterna rent kalkylmässigt faktiskt är nettopositiva. Därför är det viktigt att man som åkeriföretag faktiskt tar för vana att göra efterkalkyler. Och för att detta ska kunna göras på ett bra sätt är det viktigt att man har en transportledare med utbildning som möjliggör detta.

Gå en transportledare-utbildning – lär dig göra viktiga kalkyler

Det finns flera uppgifter som bör tas med i den resultatuppföljning som görs utöver grundkalkylen. Dessa inkluderar intäkter, antal mil som godset har transporterats, den arbetade tiden samt övriga kostnader. Först när man som åkeri införlivar dessa siffror i sina kalkyler på ett vettigt sätt får man en bra bild över den reella ekonomin i åkeriet. Dessutom är det först då som alla förutsättningar för att faktiskt öka intjäningen i företaget finns på plats.

Som du säkert förstår är det därför viktigt att transportledaren har gått en relevant transportledare-utbildning. Dessa utbildningar lär ut beräkningar såsom:

 • efterkalkyler
 • resultatkalkyler
 • täckningsbidrag

Dessa är några av de viktiga delarna i grundläggande transportekonomi. Med hjälp av dessa och ytterligare kalkyler kan transportledaren ta fram en rättvisande bild av åkeriets ekonomi.

Publicerat i Utbildning | Lämna en kommentar

Därför erbjuder en advokatbyrå gratis hjälp

Det går att, på flera olika sätt, få gratis hjälp från en advokatbyrå. Det handlar bara om att veta vilka vägar som finns och även inse vilka begränsningar som finns.

 • Via hemförsäkring
 • Via offentlig försvarare
 • Via pro bono
 • Via onlinefrågor

Betalt via hemförsäkringen

Samtliga hemförsäkringar har en försäkringsdel som heter ”Rättsskydd”. Det innebär att försäkringen betalar för de kostnader som uppstår om en advokatbyrå behöver hjälpa till vid ett rättsfall. Detta förutsatt att personen blivit stämd av en annan privatperson eller ett företag. Försäkringen kan alltså inte användas för att ställa andra till svars inför domstol.

Hemförsäkringen brukar generellt ha en gräns för hur stort belopp som försäkringen betalar ut per tillfälle. Dessutom kan det förekomma viss självrisk. Det är alltså viktigt att kontakta försäkringsbolaget innan en advokatbyrå anlitas.

Offentlig försvarare är gratis

Om staten drar en person inför rätta har den personen rätten att få en offentlig försvarare. Detta sker vid brottmål och kan exempelvis handla om att personen är anklagad för bidragsfusk, skattebrott, inbrott eller skadegörelse.

Staten garanterar att alla ska ha råd att få hjälp via en advokatbyrå och betalar i detta fall hela kostnaden. Detta är exempelvis orsaken till att riktigt grova brottslingar ändå får juridisk hjälp. Det är inte de själva som betalar.

Advokatbyrå med Pro bono

Pro bono betyder att en advokatbyrå tar på sig uppdrag utan att någon ersättning behöver betalas av klienten. Det är alltså inte utifrån att de är offentliga försvarare utan utifrån att de vill bidra till ett bättre samhälle och ge privatpersoner möjlighet att få rätt även om de inte har den ekonomiska styrka som krävs.

En advokatbyrå kan löpande ha pro bono-fall utan att detta framgår på hemsidan eller att information om detta på annat sätt kommer ut. Många vill jobba ”i det fördolda” för inte få in allt för många förfrågningar. Ofta är det även speciellt intressanta fall där advokaterna får sätta sin kompetens på prov.

Gratis hjälp online

Det är även relativt vanligt att en byrå delar med sig av allmänna tips på sin hemsida/blogg. Dessa är däremot generella och inte direkt knutna till ett specifikt fall. En del låter privatpersoner maila in sina frågor varpå de besvarar en del av dem. Det är ett gratis sätt att få hjälp men det är ju inte säkert att just den inskickade frågan blir besvarad.

Publicerat i Advokat | Lämna en kommentar

Om advokatyrket

Vill du veta mer om advokatyrket? Advokat är, till skillnad från till exempel journalist och jurist, en skyddad titel. Det innebär att vem som helst inte får kalla sig det. Det krävs att man är antagen som ledamot i Advokatsamfundet och att man arbetar efter de höga krav som ställs. Läs mer om advokatyrket här.

Krav för att bli advokat

För att bli advokat krävs först en juridisk utbildning på ungefär fem år, samt en juristexamen från ett universitet. Därefter krävs ett minimum av tre års praktiskt kvalificerat juridiskt arbete. Detta vid en egen juristbyrå eller som biträdande jurist vid en advokatfirma.

Kraven har blivit högre på senare år. För att antas som ledamot i Advokatsamfundet krävs numera en så kallad advokatexamen, vilket är en utbildning med muntlig examination som slutprov. Även sökandens ekonomi kontrolleras, och att han eller hon är redbar och i övrigt passande för advokatyrket.

Värt att veta om advokatyrket är att man måste vidareutbilda sig varje år, i minst 18 timmar. Alla advokater omfattas också av ett försäkringsskydd (som är obligatoriskt), som ska skydda klienten om något fel begås av advokaten. Den som vill veta mer om advokatyrket kan titta på advokatsamfundets hemsida, till exempel.

Löner

Lönerna varierar naturligtvis en hel del. Inte bara beroende på hur god erfarenhet man har, utan även beroende på vilken sektor man arbetar i.

Medellönen ligger samtliga advokat ligger på strax över en miljon kronor om året, men det bör påpekas att ett mindre antal personer med mycket höga löner drar upp snittet rejält. Det är kanske inte så att den typiska advokaten så mycket. Mer intressant i det här fallet är kanske att titta på medianinkomsten, som är 750 000 kronor om året (år 2018) – en månadslön på en bit över 62 500 kronor i månaden. Löneutvecklingen får anses vara god, år 2012 låg den på 625 000 kronor.

Medellönen för olika sektorer, för jurister (alltså inte nödvändigtvis advokater), är:

 • Privat sektor: 63 700
 • Statlig sektor: 48 100
 • Kommunal sektor: 47 300
 • Landstingssektorn: 51 200

Om advokatyrket – tillståndet i kåren

En undersökning som genomfördes om advokatyrket, av Novus år 2018, visade på att det fanns många likheter mellan de nästan 6 000 advokaterna som då fanns i Sverige. Den genomsnittlige advokaten var en person som trivs med sitt arbete, som värderar arbetsuppgifter och lön högt och som tror på advokatyrket i framtiden.

Undersökningen visade också att antalet kvinnor ökar. År 2006 var omkring en fjärdedel av de svarande kvinnor. År 2018 var det över en tredjedel – 35 procent – som var det.

Publicerat i Juridik | Lämna en kommentar

Assistansföretag i Blekinge – Statistik och fakta

Följande fakta om assistansföretag i Blekinge är tagen från Försäkringskassan, jämförelsesidor samt ett par assistansföretag.

Antal assistansanordnare i Blekinge

Det finns ca 160 stycken assistansanordnare som erbjuder hjälp i Blekinge. Detta uppdelat på följande alternativ:

 • Privat assistansföretag
  Detta är det vanligaste alternativet och innebär att ett vårdföretag tar hand om assistansen. Det går att få en lista över alla aktiva företag via kommunen. Om hjälp med val av assistansföretag önskas kan assistansförmedlare anlitas.
 • Kommunen
  Detta är det näst vanligaste alternativet. Kommunen kan väljas som anordnare men blir även anordnare i det fall som något aktivt val inte sker. Kommunen kan i sin tur anlita privata aktörer.
 • Kooperativ
  Kooperativ är en ekonomisk förening. Denna förening har samma uppdrag som ett assistansföretag men eftersom det är flera som är med i föreningen kan den ekonomiska administrationen ske gemensamt. Utöver det kan även gemensamma aktiviteter genomföras.
 • Egen anordnare
  Du som brukare kan även välja att vara arbetsgivare åt dina assistenter. Du behöver då både rekrytera, sköta bokföring och betala ut löner.

Antal med assistans

Försäkringskassan anger att det är drygt 200 personer med personlig assistans i Blekinge. Dessa har rätten att själv välja vem som ska ge denna assistans. Se listan ovan.

Många assistansföretag med kontor i annat landskap

Även om utbudet av assistansföretag som är verksamma i Blekinge är stort så är det inte alls lika många som har kontor där. Enligt en större jämförelsesida är det enbart 5 av de 160 assistansföretagen som har kontor i detta område. Många assistenter behöver aldrig åka till kontoret utan åker direkt till brukaren under arbetstiden. Därmed finns inte heller behov av kontor i närheten.

Sju kooperativ

För personer som är intresserade av att få assistans via ett kooperativ finns sju brukarkooperativ att välja på i Blekinge. Det är förhållandevis många i jämförelse med andra landskap och dess population. Dessa kooperativ varierar gällande både storlek, inriktning och vilken assistans som kan ges. Ett kooperativ kan exempelvis vara inriktad mot en viss slags hjälp eller ha en ideologisk inriktning. Det är därmed minst lika viktigt att jämföra kooperativ som att jämföra assistansföretag i val av vem som ska ge assistansen. Dessutom finns även ytterligare alternativ i både kommunal assistans samt att vara egen arbetsgivare.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Så tar du körkort billigt

Att ta körkort, det kostar pengar, så är det bara. Men det går att komma lite billigare undan om man så säger. Ett sätt är att gå på en intensivkurs för körkort i Stockholm. Priset för en intensivkurs för körkort kan förvisso variera, men har du en del förkunskaper eller är extremt lättlärd kommer det inte bli allt för dyrt. Att ha körkort idag är nästan ett måste. Så om du inte har det, så ska du få tips här hur du på ett billigt sätt kan fixa kortet.

Används begagnade böcker och internet

I körkortsutbildningen så ingår det teori och för att kunna läsa på, så är det bra att ha en teoribok. En helt ny bok kan kosta en del, men du kan satsa på att köpa begagnat. Se bara till så att inte boken är mer en ett par år gammal. Det eftersom lagar, regler och trafikskyltar ständigt uppdateras. Du kanske har en kompis annars som nyss tagit körkort och har en teoribok du kan få, eller låna. Om du går på en intensivkurs i Stockholm för att ta körkort så ingår oftast teoriboken i priset. Sedan finns det ofta en hel del sidor på nätet där du kan få tillgång till viss teori gratis. Ett billigare alternativ till att köpa böcker är att skaffa en eller flera appar med teori. En del av dem kostar i och för sig en slant, men är ändå bra mycket billigare för att inte tala om smidigare än en bok.

Övningskör privat

Att ta lektioner på en körskola, det kostar en del pengar. Det kan vara smart att satsa på att övningsköra privat så mycket det bara går. Du kan då öva hur mycket som helst och få en bra körvana. Dock kan det rekommenderas att du även tar en del lektioner på körskola eller att du även bokar in en intensivkurs för körkort i Stockholm, så att du lär dig alla delar korrekt, samt får tillfälle att ställa frågor din handledare inte kan svara på.

Kör upp på en mindre ort

Ett sätt att komma lite billigare undan med körkortet är att köra upp på en mindre ort. Nu kostar det lika mycket med en uppkörning oavsett var du kör upp, men fördelen med att göra det på en mindre ort är att du troligen klarar förarprovet på första försöket. Det innebär att du inte behöver betala för en uppkörning till.

Publicerat i Utbildning | Lämna en kommentar

Webbutbildning är utbildningens framtid

Hela konceptet med traditionell utbildning har på senare år kommit att förändras drastiskt. Numera är det inte längre ett krav att man som student befinner sig på plats i ett klassrum – det är istället möjligt att gå en webbutbildning. Internet och den nya tekniken har därmed gjort den gamla dammiga katedern överflödig. För varför skulle du bemöda dig att pendla till ett fysiskt lärosäte när du kan få en kvalitativ utbildning via webben?!

Webbutbildningar bra alternativ till traditionella utbildningar

Trots alla fördelar med onlinebaserad utbildning finns det ingen anledning att helt avfärda den skepticism mot detta nya sätt att utbilda sig. Den kritik som finns mot webbaserade utbildningar är dock inte skäl nog att hålla sig borta från denna typ av utbildningar. Med facit i hand har nämligen onlinebaserade utbildningar varit väldigt användbara för många studenter. Enligt en amerikansk undersökning hade drygt 30 procent av de studenter som hade en utbildning på högre nivå gått åtminstone en kurs på distans.

En webbutbildning är med andra ord ett gångbart alternativ, oavsett om du är tonåring eller befinner dig i ett senare skede i livet. Som student kan du idag använda webben för att spets till din kompetens på ett specifikt ämne såväl som att lära dig en helt ny färdighet. Det finns idag utbildningar på webben inom allt från försäljning och kommunikation till ledarskap, affärsutveckling och en rad andra ämnesområden.

Även lärare kan dra nytta av webbutbildningens fördelar

Även ur lärarnas perspektiv finns det flera fördelar med en webbutbildning jämfört med en traditionell utbildning. Via webben har lärare möjligheten att lära ut sina kunskaper till studenter runtom i landet (och övriga delar av världen). Både lärare och studenter kan befinna sig i princip var som helst, däribland i hemmets trygga vrå eller på resande fot. På webben är din fysiska plats av mindre betydelse, för att inte tala om helt irrelevant.

Detta gör att man som lärare kan använda sig av en webbutbildning för att tjäna pengar oavsett var man befinner sig och oberoende av hur ens övriga förutsättningar ser ut. Det ger med andra ord en win-win-situation för alla inblandade parter.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar